Programski svet

Festival za tretje življenjsko obdobje vsako leto oblikuje in soustvarja Programski svet prireditve, sestavljen iz več kot 60 predstavnikov organizacij, delujočih na različnih področjih, pomembnih za kakovostno življenje starejših in medgeneracijskega sodelovanja (ministrstva, občine, zbornice, zveze, društva, agencije, fakultete idr.).
Programski svet je vodilni organ Festivala za tretje življenjsko obdobje, odločitve pa sprejema na podlagi predlogov, ki mu jih predlagajo Komisija za strokovni program, Komisija za kulturni program ter Komisija za razpise in priznanja. Celoten potek priprav na vsakoletno prireditev, tako z vidika programa kot organizacije, vodi in koordinira ožje vodstvo Festivala za tretje življenjsko obdobje.

Vodstvo

Mija Pukl, predsedujoča Programskemu svetu F3ŽO
Andrej Jus, podpredsednik Programskega sveta F3ŽO
Anka Ostrman, predsednica Komisije za strokovni program F3ŽO
Anton Donko, podpredsednik Programskega sveta F3ŽO
Marjan Sedmak, predsednik MZU OPZDU, soorganizator
Marjan Šiftar, podpredsednik Programskega sveta F3ŽO
Tihomir Kovačič, direktor Festivala za tretje življenjsko obdobje
Melita Remškar, namestnica direktorja Festivala za tretje življenjsko obdobje

Člani in članice

Andragoški center RS
Avto-moto Zveza Slovenije
Cankarjev dom
Center nevladnih organizacij Slovenije
Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani
Inštitut Antona Trstenjaka
Inštitut RS za socialno varstvo
Javna agencija RS za varnost prometa, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Mestna knjižnica Ljubljana
Mestna občina Ljubljana – Oddelek za zdravje in socialno varstvo
Mestna zveza upokojencev Ljubljana, OPZDU
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za zunanje zadeve
MKS elektronski sistemi d. o. o.
Mladinski svet Slovenije
Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Proevent, d. o. o.
Rdeči križ Slovenije
Simbioza Genesis, socialno podjetje
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Slovenska ljudska stranka
Socialna zbornica Slovenije
Študentska organizacija Slovenije
Zagovornik načela enakosti
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani
Združenje seniorjev Slovenije
Zveza kulturnih društev Ljubljana
Zveza prijateljev mladine Slovenija
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat upokojencev Slovenije
Zveza za tehnično kulturo Slovenije
ZZB NOB
Ženski forum Socialnih demokratk in demokratov