Pogoji nastopa na odprtem odru

1. Plačilo nastopa
Organizacijam, katerih dejavnosti ne prinaša dohodka od storitev ali prodaje in so registrirane skladno z doložili Zakona o društvih, ter šolam in vrtcem nudimo 15-minuten nastop na odprtem odru brezplačno. Nastop financirajo partnerji in pokrovitelji 20. Festivala za tretje življenjsko obdobje. Ostali sodelujoči zakupite termin za nastop po ceniku 20. Festivala za tretje življenjsko obdobje, ki ga najdete v Vabilu k sodelovanju, razen kadar je z organizatorjem dogovorjeno drugače.

2. Roki za prijavo in določitev termina nastopa
Prijavite se lahko najkasneje do 10. julija 2020. Prijave, prejete do 11. marca 2020 bodo imele prednost pri umestitvi in usklajevanju termina za nastop. V primeru prevelikega števila prijavljenih bodo imele prednost prijave skupin v medgeneracijski sestavi ali nastopa z medgeneracijsko tematiko, reference nastopajoče skupine in plačniki.

Organizator si pridržuje pravico, da nastope na odprtem odru vsebinsko umesti in terminsko razporedi, kot se mu zdi najbolj smiselno v najboljšem interesu prireditve.

3. Najava nastopa v gradivih festivala
Zadnji rok za oddajo točnih podatkov o nastopu na odprtem odru, ki jih bo organizator uporabil za najavo programa v gradivih festivala, je 10. julij 2020. V kolikor do tega datuma ne sporočite morebitnih sprememb, bo organizator upošteval podatke, oddane ob prijavi.

Proevent d. o. o., oktober 2019
X