Prejemniki priznanj

Prejemniki priznanj

PREJEMNIKI PRIZNANJ

Na svečanem odprtju 21. Festivala za tretje življenjsko obdobje, ki je potekalo prvi dan dogodka, natančneje v torek, 27. septembra 2022, v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma so bila podeljena priznanja za soustvarjanje festivala in skrb za starejše. Priznanja za izjemen doprinos k razvoju festivala za tretje življenjsko obdobje so prejeli Dnevni centri aktivnosti za starejše, dr. Drago Rudel in Sindikat upokojencev Slovenije, naziv častni ambasador 21. Festivala je prešel v roke g. Milanu Pavlihi, dolgoletnemu soustvarjalcu Festivala, najvišje priznanje Festivala za tretje življenjsko obdobje pa je šlo v roke županu Mestne občine Ljubljana in častnemu pokrovitelju 21. F3ŽO g. Zoranu Jankoviću za dolgoletno podporo festivalu in skrb za starejše.

Več o prejemnikih priznanj:

ZORAN JANKOVIĆ – PRIZNANJE ZA DOLGOLETNO PODPORO IN SKRB ZA ŽIVLJENJE STAREJŠIH

Pod vodstvom župana gospoda Zorana Jankovića je Mestna občina Ljubljana leta 2011 postala članica Globalne mreže starosti prijaznih mest Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), katere poudarek je na prizadevanju za ustvarjanje urbanih okolij, ki spodbujajo zdravo in aktivno staranje. Projekti za reševanje stanovanjske problematike starejših, zagotavljanje oskrbe na domu oziroma izvajanje tovrstne pomoči številnim družinam, podpora pri zagotavljanju institucionalnega varstva, soustvarjanje ponudbe različnih oblik vseživljenjskega učenja, kulturnih in športnih aktivnosti za starejše ter neprestana skrb za informiranje starejših o vsebinah s področja zdravja ter socialnega varstva so le ključni poudarki delovanja Mestne občine Ljubljana. Že mnoga leta se Mestna občina Ljubljana celostno predstavlja tudi na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, zato je za vsa udejanjena prizadevanja v letu 2016 prejela priznanje za dolgoletno soustvarjanje festivala ter vse, zgoraj navedene aktivnosti, ki omogočajo aktivno staranje v Ljubljani. Na čelu vsake organizacije pa je posameznik. Velikokrat je od njega odvisno, ali ima organizacija posluh za določene teme, vsebine in projekte. Zato se na tem mestu najlepše zahvaljujemo županu gospodu Zoranu Jankoviću, prejemniku posebnega priznanja za dolgoletno osebno in aktivno podporo festivalu ter vsestransko pomoč in že nepogrešljivo sodelovanje Mestne občine Ljubljana pod njegovim vodstvom. Župan MOL g. Janković je bil v letu 2022 tudi častni pokrovitelj 21. festivala.

MILAN PAVLIHA – ČASTNI AMBASADOR 21. FESTIVALA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Doprinos g. Milana Pavlihe h kakovostnejšemu življenju starejših v naši družbi je izjemen in neprecenljiv. Že dolga leta je zelo aktiven predvsem na socialnem in kulturnem – glasbenem področju, hkrati pa ognjevit nasprotnik stereotipov o starejših. S svojim aktivnim pristopom je soustvarjal in še vedno soustvarja programe in projekte v različnih organizacijah: Socialni zbornici Slovenije, Zvezi društev upokojencev Slovenije, v Inštitutu Antona Trstenjaka, v Godbi ljubljanskih veteranov in še bi lahko naštevali. Milan je kot dolgoletni član programskega sveta eden najpomembnejših soustvarjalcev Festivala za tretje življenjsko obdobje, tako na področju strokovnega kot kulturnega programa. Prepoznavna in vsem za zgled je njegova zelo vzorna in vsestransko aktivna drža na področju glasbe, kulture in gibalnih aktivnosti starejših. Njegove pobude, prispevki ter številne realizirane akcije bogatijo Festival za tretje življenjsko obdobje in pomembno prispevajo k utrjevanju njegove vloge kot vsakoletne osrednje obeležitve Mednarodnega dneva starejših (1. oktober) v Republiki Sloveniji. Zato je g. Milan Pavlih imenovan za častnega ambasadorja 21. Festivala za tretje življenjsko obdobje.

PRIZNANJA ZA IZJEMEN DOPRINOS K RAZVOJU FESTIVALA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE:

  • Dnevni centri aktivnosti za starejše

Dnevni centri aktivnosti za starejše so bili leta 2005, ko so v Ljubljani odprli prvega, novost, in sicer v vseslovenskem merilu. Danes so sestavni del mreže, ki v Mestni občini Ljubljana zagotavlja različne oblike podpore starejšim meščankam in meščanom do te mere, da jih ni mogoče izbrisati iz mestnega tkiva. Nastanek prvega od njih se časovno ujema s projektom Svetovne zdravstvene organizacije, znanim pod imenom Starosti prijazna mesta. Ljubljana je častni nosilec tega naziva, med drugim prav zaradi delovanja Dnevnih centrov aktivnosti. Po več kot poldrugem desetletju je treba ugotoviti, da so Dnevni centri aktivnosti za starejše postali izjemno učinkovito orodje za preprečevanje izključenosti na eni strani, vendar pa prek prostovoljskega dela, ki ga organizirajo, tudi prostori za utrjevanje medgeneracijske povezanosti. Njihov temeljni namen je zato bil, je in ostaja vzpodbujanje k aktivnemu staranju, preprečevanje izključenosti in osamljenosti, podaljševanje življenja v privajenem domačem okolju ter ne nazadnje podaljševanje ne samo življenja, marveč predvsem zdravega dela življenja. Čeprav so začeli iz nič, so Dnevni centri aktivnosti danes dozorel projekt, ki zasluži priznanje tudi zato, ker je k podobnim projektom spodbudil tudi druga slovenska okolja.

  • dr. Drago Rudel

Dr. Drago Rudel je že od vsega začetka pomemben sopotnik Festivala za tretje življenjsko obdobje. Njegovo življenjsko poslanstvo je spodbujanje razvoja in implementacije digitalnih rešitev za kakovostno življenje starejših odraslih in vseh ljudi s posebnimi potrebami. Pred mnogimi leti  je oral ledino na tem področju in se povezoval z vsemi pomembnimi akterji doma in v tujini, katerih del je pripeljal tudi na Festival za 3. življenjsko obdobje, v obliki strokovnih predavanj in razstav. Dolga leta je bil član programskega odbora festivala in Komisije za strokovni program. Sodeloval je pri organizaciji in bil pobudnik mnogih strokovnih dogodkov festivala. Zavzemal se je za sodelovanje vseh, ki želijo izboljšati življenje ranljivih skupin ter omogočil preverjene rešitve kot so Rdeči gumb, detektor padca, detektor prisotnosti bolnika, delilnik tablet in mnogo drugih storitve. Dr. Dragu Rudlu se iskreno zahvaljujemo za njegovo delo in si želimo nadaljnjega plodnega sodelovanja na prihodnjih festivalih.

  • Sindikat upokojencev Slovenije

Sindikat upokojencev Slovenije že vrsto let sodeluje in pomaga ne samo pri razvoju Festivala za tretje življenjsko obdobje, temveč s svojim aktivnim udejstvovanjem ustvarja prostor za sožitje in pravice upokojencev v družbi. S ciljem doseči medgeneracijsko sodelovanje, zaradi česar razvija zavezništvo s sindikati delavcev tako v gospodarstvu kot javnem sektorju, s sindikati upokojencev v sosednjih državah Avstriji, Hrvaški in Italiji in kot del Evropske zveze upokojencev in ostarelih, si ves čas prizadeva za izboljšanje položaja vseh zaposlenih in ohranitev socialne države. S svojimi aktivnostmi sodeluje tudi pri sprejemanju parlamentarnih odločitev, ki zadevajo upokojene državljane, kar vsako leto predstavlja in utrjuje tudi na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Pozdravljamo in se zahvaljujemo Sindikatu upokojencev Slovenije za dolgoletno zavzeto navezo in podporo festivalu, za sodelovanje s sorodnimi organizacijami iz tujine, s čimer je vsa leta sodelovanja obogatil in prispeval k pestrosti Festivala za tretje življenjsko obdobje.