Prejemniki priznanj

Prejemniki priznanj

Na fotografiji (z leve proti desni): Vlasta Nussdorfer (predsednica Programskega sveta 22. f3ŽO) in prejemniki priznanj: Aleš Kenda (Ministrstvo za solidarno prihodnost), Anton Donko, časni ambasador 22. F3ŽO, mag. Jožica Dorniž (odgovorna urednica Revije Vzajemnost (Zavod Vzajemnost), mag. Robert Ferenca (namestnik generalnega direktorja Policije).

AMBASADOR 22. FESTIVALA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

g. ANTON DONKO

S Festivalom za tretje življenjsko obdobje je stopil v stik kot podpredsednik Zveze društev upokojencev Slovenije daljnega leta 2007. Od takrat naprej, pa vse do danes, je eden ključnih članov najožje ekipe, ki skrbi za vsakoletno organizacijo festivala. Le nekaj mesecev po tem, ko je postal predsednik ene največjih nevladnih organizacij v Sloveniji, decembra 2015, mu je načrte sicer prekrižala možganska kap ali bolj natančno anevrizma. A gospod Anton Donko ni obupal – železna volja in jekleno vojaško srce sta premagala vse ovire in izzive, ki jih je prinesla bolezen. Danes je Tone zgled nam vsem, kaj vse se da narediti in se naredi, le če se hoče – ne le sodelavec na festivalu, temveč eden najsrčnejših, najzvestejših in hkrati, ob uspehih, najponosnejših podpornikov Festivala za tretje življenjsko obdobje. Kot funkcionar že omenjene upokojenske organizacije je letno opravil preko tristo obiskov društev upokojencev in drugih organizacij, ki se trudijo za kakovostno, aktivno in srečno staranje. Kot podpredsednik Programskega sveta festivala pa s svojo vztrajnostjo navdušuje tako nas, najtesnejše sodelavce, kot tudi predstavnike organizacij, ki soustvarjajo festival in s katerimi izvajamo številne usklajevalne sestanke, družabna srečanja, seminarje in druge dogodke. Gospod Anton Donko daje poseben pomen tudi mednarodni prepoznavnosti festivala in je mnogokrat vez med festivalom in predstavniki sorodnih organizacij iz zamejstva in Evrope. Poseben primer, za katerega je soodgovoren, predstavlja prijateljska Republika Severna Makedonija, ki se na festivalu vrsto let predstavlja s svojimi društvi in izvirno makedonsko kulturo. Gospoda Antona Donka krasita izjemno pozitivna naravnanost in optimizem, ki sta festivalu pomagala preživeti tudi krizna obdobja, ko nismo bili povsem dobro razumljeni in podprti s strani državnih organov in gospodarstva, še najbolj pa nas je prizadela pandemija Covid19, ko smo bili primorani eno leto festival celo odpovedati. Vsi tukaj zbrani vemo, da povratek ni bil  lahek, a danes je že malce bolje, malce lažje, za kar gre iskrena zahvala našemu Tonetu, katerega znamenite besede naj bodo vodilo vsem: »Samo vztrajnost je potrebna in potem res ŽIVLJENJE TEČE NAPREJ – pa še lepo je in ga le uživajmo.«

PREJEMNIKI PRIZNANJ ZA DOLGOLETNO SOUSTVARJANJE FESTIVALA

ALEŠ KENDA, Priznanje za izjemen doprinos k razvoju Festivala za tretje življenjsko obdobje

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v preteklih letih oziroma Ministrstvo za solidarno prihodnost v tem letu je kot soorganizator glavni programski partner Festivala za tretje življenjsko obdobje. Organizacija smo ljudje in 60 ljudi tvori Programski svet Festivala za tretje življenjsko obdobje, ki vsako leto oblikuje, pripravi in izvede strokovni program. Dolgoletni član omenjenega telesa je tudi gospod Aleš Kenda – zvesti sodelavec nekdanjega predsednika Programskega sveta, g. Davorja Dominkuša, zdaj pa most med omenjenima ministrstvoma gledano z vidika soorganizacije festivala, neprecenljiva zakladnica znanj in izkušenj. Aleš je velik zagovornik tega, da je starost življenjsko obdobje, enakovredno ostalim obdobjem v življenju in je nekaj, na kar lahko vplivamo. Staranje s pozitivnim predznakom naj bo vodilo naše družbe, strokovnjaki kot je g. Aleš Kenda, pa še naprej pobudniki tega in mnenjski voditelji na omenjenem področju.

POLICIJA, Priznanje za izjemen doprinos k razvoju Festivala za tretje življenjsko obdobje

Ni veliko organizacij, ki soustvarjajo Festival za tretje življenjsko obdobje vseh 22. let – eden takšnih, najzvestejših in najbolj zavzetih partnerjev je Policija. Njihov vsebinski doprinos je izjemen, vsakoletne predstavitve na festivalu navdušujoče, da ne omenjamo koristnosti in uporabnosti vseh informacij, ki jih obiskovalci festivala pridobe na njihovem razstavnem prostoru. Poleg omenjene predstavitve na razstavnem prostoru so predstavniki Policije redno aktivno vpeti v pripravo in izvedbo strokovnega ter izobraževalnega programa, Policijski orkester pa s svojimi nastopi tradicionalno bogati kulturni program festivala. Za dolgoletno podporo in sodelovanje se na tem mestu zahvaljujemo Ministrstvu za notranje zadeve, predvsem Policiji.

ZAVOD VZAJEMNOST, Priznanje za izjemen doprinos k razvoju Festivala za tretje življenjsko obdobje

Zavod Vzajemnost izdaja revijo Vzajemnost, edino slovensko revijo namenjeno ljudem v zrelih letih, ki nepretrgoma izhaja že 49 let. Ob skorajšnji 50-letnici obstoja ustvarjalcem revije Vzajemnost izrekamo iskrene čestitke za ustvarjanje vsebin, ki izpolnjujejo potrebe in želje starejših. Zavod Vzajemnost je eden najpomembnejših partnerjev Festivala za tretje življenjsko obdobje že vrsto let. Na vsakoletnem festivalu zavod predstavlja svoje aktivnosti in revijo, neprecenljivo pa je širjenje vesti in informacij o festivalu med njihovimi bralci, tako pred, kot po zaključku festivala. Z omenjenim prispevkom Zavod Vzajemnost skozi celo leto promovira festivalske vsebine ter skrbi, da je festival v naši bogati skupnosti viden in relevanten. Zato Zavodu Vzajemnost izrekamo iskreno zahvalo za njihovo neprecenljivo podporo festivalu.