IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

20 LET

IZJEMNIH, V KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE STAREJŠIH USMERJENIH IZOBRAŽEVALNIH VSEBIN

Izobraževalni program Festivala za tretje življenjsko obdobje je eno izmed glavnih in najpomembnejših področij prireditve. Izobraževanje stremi k ozaveščanju starejših o pomenu aktivnega in zdravega staranja, vseživljenjskega učenja in izobraževanja ter kulturno-umetniškega udejstvovanja. Izjemno velik poudarek znotraj izobraževalnega programa je namenjen vključenosti starejših  v vseživljenjsko učenje oziroma usposabljanje na najrazličnejših področjih, na katerih pridobljeno znanje pomembno vpliva na njihov kakovostnejši vsakdan.
V času festivala s partnerji (podjetja, društva, zbornice, fakultete idr.) organiziramo več kot 80 izobraževalnih dogodkov: predavanj, delavnic, forumov, okroglih miz in drugih oblik predstavitve najrazličnejših vsebin, ki udeležencem ponudijo za aktivno starost primerna znanja in uporabniške izkušnje.
Festivalske teme znotraj izobraževalnega programa so: uporaba sodobnih tehnologij, zdravje, šport in rekreacija, zdrava prehrana in dodatki k prehrani, možnosti vključevanja v družbo (delo, kultura, prostovoljstvo, hobiji), finančno opismenjevanje, sobivanje in druge za omenjeno ciljno skupino aktualne vsebine.

Vabimo vas k soustvarjanju izobraževalnega programa: za dodatne informacije ali za vaše predloge in pobude je na voljo Vanja Sitar, Vodja izobraževalnega programa, vanja.sitar@proevent.si, 01 300 32 04.

Za dodatne informacije vam je na voljo:

Arhiv Izobraževalnega programa preteklih obdobij