Strokovni program

ŽE 20 LET

O AKTIVNEM STARANJU, SOŽITJU, SODELOVANJU IN PRIHODNOSTI VSEH GENERACIJ

Strokovni program je eden najpomembnejših sklopov Festivala za tretje življenjsko obdobje, v okviru katerega predstavniki države, stroke, civilne družbe, gospodarstva in obiskovalci razpravljajo o najbolj aktualnih vprašanjih, vezanih na globalne izzive s staranjem prebivalstva. Vsako leto so izpostavljene teme pomembnost aktivnega staranja in vloga medgeneracijskega sodelovanja ter solidarnosti v družbi na različnih področjih

Program poteka v duhu iskanja načinov, kako v trenutnih razmerah dolgoročno pozitivno vplivati na kakovost življenja starejše populacije in kako oblikovati bolj povezano, bolj vključujočo družbo, ki omogoča uspešno sožitje in socialno varnost vseh generacij.

Rdeča nit strokovnega programa jubilejnega 20. Festivala za tretje življenjsko obdobje: Evropski steber socialnih pravic.

Teme:

  • Izobraževanje in vseživljenjsko učenje
  • Aktivna podpora pri zaposlovanju starejših
  • Socialni dialog in udeležba delavcev – kje so upokojenci?
  • Enake možnosti – Varna in prilagodljiva zaposlitev
  • Dohodki in pokojnina za starejše
  • Zdravstveno varstvo
  • Dolgotrajna oskrba
  • Aktivno staranje in oblikovanje socialnih omrežij

Vabimo vas k soustvarjanju strokovnega programa: za dodatne informacije oziroma za vaše predloge in pobude je na voljo Vanja Sitar, Vodja strokovnega programa, vanja.sitar@proevent.si, 01 300 32 04.

Zbornik strokovnih prispevkov 19. Festivala za tretje življenjsko obdobje [pdf]

Za dodatne informacije vam je na voljo vodja strokovnega programa