STROKOVNI PROGRAM

ŽE 21 LET

O AKTIVNEM STARANJU, SOŽITJU, SODELOVANJU IN PRIHODNOSTI VSEH GENERACIJ

Strokovni program je eden najpomembnejših sklopov Festivala za tretje življenjsko obdobje, v okviru katerega predstavniki države, stroke, civilne družbe, gospodarstva in obiskovalci razpravljajo o najbolj aktualnih vprašanjih, vezanih na globalne izzive s staranjem prebivalstva. Vsako leto so izpostavljene teme pomembnost aktivnega staranja in vloga medgeneracijskega sodelovanja ter solidarnosti v družbi na različnih področjih.

Program poteka v duhu iskanja načinov, kako v trenutnih razmerah dolgoročno pozitivno vplivati na kakovost življenja starejše populacije in kako oblikovati bolj povezano, bolj vključujočo družbo, ki omogoča uspešno sožitje in socialno varnost vseh generacij.

Rdeča nit strokovnega programa jubilejnega 21. Festivala za tretje življenjsko obdobje: Evropski steber socialnih pravic – Evropa po epidemiji.

Za dodatne informacije vam je na voljo:

Program je v pripravi in ga sproti dopolnjujemo.

Vabimo vas k soustvarjanju strokovnega programa: za dodatne informacije oziroma za vaše predloge in pobude je na voljo Tina Bleiweis, Koordinator strokovnega programa, tina.bleiweis@proevent.si, 01 300 32 26.

Zbornik strokovnih prispevkov 20. Festivala za tretje življenjsko obdobje [pdf]