STROKOVNI PROGRAM

Že 21 let o aktivnem staranju, sožitju, sodelovanju in prihodnosti vseh generacij

Strokovni program je eden najpomembnejših sklopov Festivala za tretje življenjsko obdobje, v okviru katerega predstavniki države, stroke, civilne družbe, gospodarstva in obiskovalci razpravljajo o najbolj aktualnih vprašanjih, vezanih na globalne izzive s staranjem prebivalstva. Vsako leto so izpostavljene teme pomembnost aktivnega staranja in vloga medgeneracijskega sodelovanja ter solidarnosti v družbi na različnih področjih.

Program poteka v duhu iskanja načinov, kako v trenutnih razmerah dolgoročno pozitivno vplivati na kakovost življenja starejše populacije in kako oblikovati bolj povezano, bolj vključujočo družbo, ki omogoča uspešno sožitje in socialno varnost vseh generacij. Rdeča nit strokovnega programa 21. Festivala za tretje življenjsko obdobje digitalizacija za vse generacije.

Za dodatne informacije vam je na voljo: