Vizija in poslanstvo

Izhodišče festivala je slovenska družba kot starajoča, vendar napredna družba, ki s pridom izkorišča modrost in izkušenost ter potenciale starejše populacije prebivalstva.

Festival za tretje življenjsko obdobje predstavlja in uveljavlja prepričanje, da ima Slovenija velik ustvarjalni in delovni potencial v starejši populaciji prebivalstva. S festivalom želimo pokazati, kaj zmore starejša generacija, kakšne so poti do njenega enakopravnega vključevanja v družbene tokove in programe, ki bodo starejše obravnavale kot enakopraven del prebivalstva.

Festival je ustvarjalno okolje. Ponuja priložnosti za srečanja, vzpostavitev sodelovanja in povezovanja med vsemi generacijami, za predstavitev državnih politik, programov, usmeritev in strokovnih pogledov na življenje in delo starejših.

Festival je velika priložnost za promocijo programov, izdelkov in storitev, namenjenih starejšim. Tako je festivalsko dogajanje, poleg širše družbene naravnanosti, tudi poslovna priložnost za vse, ki iskreno verjamejo v sposobnosti starejših in jih cenijo.

Festival za tretje življenjsko obdobje želi doseči:

 • Razvijanje:
  • okolij za razvoj mrež medgeneracijskega sodelovanja,
  • podjetniških okolij za podjetniško vključevanje starejše generacije,
  • poslovnih, socialnih, družbenih in drugih modelov za enakopravno vključevanje starejših v razvijajočo in globalno družbo.
 • Oblikovanje:
  • različnih modelov storitev in izdelkov za kakovostno, zdravo in ustvarjalno življenje starejših,
  • modernih organizacijskih oblik povezovanja različnih dejavnikov, javnih in zasebnih, ki lahko vplivajo in zagotavljajo bolj kakovostno življenje starejše generacije,
  • novih projektov medgeneracijskega povezovanja in sodelovanja.
 • Spodbujanje:
  • sodelovanja med javno in zasebno sfero pri zagotavljanju bolj kakovostnega življenja starejše generacije in njeno aktivno vključevanje v sodobne družbene tokove,
  • zanimanja širše javnosti za dejavnosti in organizacije starejše populacije, predvsem pa njeno aktivno vključevanje v različna področja življenja,
  • vrednot, spoštovanja in izobraževanja o dejavni starosti med vsemi generacijami prebivalstva.
 • Zagotavljanje:
  • spodbudnega podpornega okolja za bolj kakovostno življenje v tretjem življenjskem obdobju in medgeneracijsko sodelovanje,
  • mobilnosti, spoznavanja sodobnih tehnologij ter njihovo vključevanje v vsakodnevno življenje starejše generacije,
  • učinkovite infrastrukture medgeneracijskega povezovanja.

Poslanstvo

Festival za tretje življenjsko obdobje je vrhunski družbeni dogodek in osrednja slovenska prireditev na področju aktivnega delovanja starejše populacije prebivalstva, ki:

 • predstavlja slovensko ustvarjalnost in dosežke, programe in politike ter rezultate javne in zasebne skrbi za starejšo populacijo ter medgeneracijsko sodelovanje,
 • povezuje ključne deležnike, državo, civilno družbo in gospodarstvo, ki vplivajo na izboljšanje kakovosti življenje starejše populacije in medgeneracijsko povezovanje,
 • spodbuja ustvarjalni razvoj starejše populacije z namenom ustvariti prijaznejšo družbo temelječo na medgeneracijskem sodelovanju,
 • ozavešča celotno slovensko javnost o nujnosti in potrebnosti sožitja vseh generacij.

Cilji

Spodbujanje dejavnosti aktivnih udeležencev in obiskovalcev bodo v vseh oblikah izvedbe festivala podpirali trije ključni pristopi:

 • srečajmo se – pred pripravljena in spontana srečanja med sodelujočimi v različnih oblikah predstavljanja in povezovanja,
 • spoznajmo se – razstava in predstavitve posameznih sodelujočih deležnikov in
 • pogovorimo se – za boljše sodelovanje, oblikovanje skupnih politik in aktivnosti.

Festival za tretje življenjsko obdobje je največji tovrstni dogodek v Evropi, s katerim želimo doseči medgeneracijsko sodelovanje, ki bo dolgoročno privedlo k strpnejši in naprednejši družbi!