O dogodku

O festivalu

Festival za tretje življenjsko obdobje je največja prireditev za starejše v Evropi. Prvi Festival za tretje življenjsko obdobje je nastal ob Mednarodnem letu starejših (1999) na pobudo Vlade Republike Slovenije in je potekal pod pokroviteljstvom takratnega predsednika države. V letu 2024 obeležuje 23. obletnico svojega obstoja. Verjamemo, da bomo tudi v letu 2024 izpeljali 23. F3ŽO v top formi, in na ta način tudi proslavili mednarodni dan starejših, ki ga vsako leto slavimo 1. oktobra.

Vrata slovenskega kulturnega hrama, Cankarjevega doma, bodo ponovno brezplačno odprta tri dni, natančneje od 30. septembra do 2. oktobra 2024.

Festival je od samega začetka posvečen aktivnemu staranju, izboljšanju kakovosti življenja starejših in uresničevanju solidarnosti med generacijami – ravno zato ves program poteka pod geslom Vsi smo ena generacija! Festival pa je tudi prostor za mednarodno sodelovanje in povezovanje, saj ga vsako leto obiščejo delegacije ter skupine udeležencev iz različnih držav. Za izjemen dosežek štejemo aktivno sodelovanje predstavnikov 9 držav – Italije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške, Bolgarije, Makedonije, BiH, Srbije, Črne gore oziroma njihovih upokojenskih organizacij – v strokovnem in kulturnem programu.

Festival je v letu 2023 soustvarjalo več kot 3.000 posameznikov najrazličnejših organizacij in predstavnikov družbe. Na dogodku se je zvrstilo več kot 120 kulturnih točk v okviru kulturnega programa, več kot 40 delavnic in predavanj v okviru izobraževalnega programa, 7 strokovnih razprav v okviru strokovnega programa ter predstavitve na razstavnih prostorih. Prepričani smo, da bo tudi v letu 2024 navdušil. 

Naslov festivala

Festival za tretje življenjsko obdobje
Proevent d. o. o.
Dunajska cesta 10, p.p. 3558
SI-1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 300 32 19
E: info@f3zo.si
W: https://f3zo.si

23. Festival za tretje življenjsko obdobje (2024)

Lokacija

Cankarjev dom, Ljubljana

Datum

30. september do 2. oktober 2024

Odpiralni čas

od 9. do 18. ure, zadnji dan (sreda) od 9. do 17. ure

Vstopnina

brezplačen vstop

Vsebine

 • sejemska razstava
 • izobraževalni program (predavanja, delavnice, okrogle mize)
 • kulturni program
 • natečaji

Profil sodelujočih

 • organizacije starejših in za starejše, kot so društva upokojencev, dnevni centri, mreže organizacij za samopomoč, upokojenske kulturne in druge interesne organizacije, mreže študijskih krožkov itd.;
 • stanovske in strokovne organizacije invalidov;
 • zobraževalne ustanove, kot so na primer univerze za tretje življenjsko obdobje, knjižnice in organizacije, ki delujejo na področju učenja, osebnostne rasti, aktivnega preživljanja prostega časa, prostovoljnega dela, povratka na trg dela itd.;
 • proizvodna, trgovska in storitvena podjetja z izdelki in storitvami za starejše, družine, invalide, slepe in slabovidne, gluhe in naglušne itd.;
 • storitvena podjetja in organizacije, kot so turistične agencije, zdravilišča, banke, zavarovalnice, prevozna podjetja;
 • farmacevtska podjetja;
 • zdravstvene organizacije;
 • organizacije, ki združujejo mlade in izvajajo programe medgeneracijskega sodelovanja kot so vrtci, šole, fakultete, študentske organizacije;
 • centri za socialno delo, domovi za starejše, oskrbo in storitve na domu;
 • organizacije za zaposlovanje in usposabljanje za dopolnilno ali dodatno delo;
 • organizacije in društva za šport in prosti čas;
 • organizacije za vzgojo in zaščito potrošnikov;
 • raziskovalne ustanove;
 • sindikalne organizacije in delavska združenja;
 • državne in javne ustanove, ministrstva, občine, javni zavodi in strokovne ustanove;
 • nevladne organizacije, kot so društva, zavodi, zbornice;
 • kulturne organizacije, kot so gledališča, kulturno umetniška društva, galerije, muzeji.

Profil obiskovalcev

 • vse generacije s poudarkom na starejših;
 • strokovna javnost.

Cilji

Festival želi doseči:
Razvijanje:
 • okolij za razvoj mrež medgeneracijskega sodelovanja,
 • podjetniških okolij za podjetniško vključevanje starejše generacije,
 • poslovnih, socialnih, družbenih in drugih modelov za enakopravno vključevanje starejših v razvijajočo in globalno družbo.
Oblikovanje:
 • različnih modelov storitev in izdelkov za kakovostno, zdravo in ustvarjalno življenje starejših,
 • modernih organizacijskih oblik povezovanja različnih dejavnikov, javnih in zasebnih, ki lahko vplivajo in zagotavljajo bolj kakovostno življenje starejše generacije,
 • novih projektov medgeneracijskega povezovanja in sodelovanja.
Spodbujanje:
 • sodelovanja med javno in zasebno sfero pri zagotavljanju bolj kakovostnega življenja starejše generacije in njeno aktivno vključevanje v sodobne družbene tokove,
 • zanimanja širše javnosti za dejavnosti in organizacije starejše populacije, predvsem pa njeno aktivno vključevanje v različna področja življenja,
 • vrednot, spoštovanja in izobraževanja o dejavni starosti med vsemi generacijami prebivalstva.
Zagotavljanje:
 • spodbudnega podpornega okolja za bolj kakovostno življenje v tretjem življenjskem obdobju in medgeneracijsko sodelovanje,
 • mobilnosti, spoznavanja sodobnih tehnologij ter njihovo vključevanje v vsakodnevno življenje starejše generacije,
 • učinkovite infrastrukture medgeneracijskega povezovanja.

Vabilo k sodelovanju

Prireditev je fotografsko in video zabeležena. Organizator si do pisnega preklica s strani sodelujočih, pridržuje pravico do objave fotografij celotnega dogajanja.