O festivalu

Festival za tretje življenjsko obdobje v letu 2020 obeležuje jubilejno 20. obletnico svojega obstoja. Glede na izjemno težko leto, ki je skoraj počasi za nami, smo se po tehtnem razmisleku odločili, da dogodek zamaknemo v jesen 2021.
Veselimo se in verjamemo, da bo naslednje leto za dogodke končno stabilno, in zopet polno življenja v trenutno praznih dvoranah.
20. F3ŽO si želimo izpeljati v najboljši luči, saj si jubilejni festival zasluži prave proslave in deljenja take obeležite z vami!
 

Vrata kulturnega hrama – Cankarjevega doma, bodo ponovno brezplačno odprta tri dni, od 29. septembra do 1. Oktobra 2021. Ne gre pa za pozabiti tudi to, da je 1. oktober dan, ki je mednarodni dan starejših.

F3ŽO je največji festival za starejše v Evropi, saj ga vsako leto obišče več tisoč obiskovalcev, samo v letu 2019 se je festivala udeležilo več kot 17.500 obiskovalcev. V letu 2020 se zaradi vseh omejitev in prepovedi za izvedbo festivala zato nismo odločili, saj je tovrstni dogodek ključen za številno medgeneracijsko povezovanje.

V čast in ponos nam je, da bo jubilejni F3ŽO potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Festival se po obsežnosti sodelujočih vsako leto krepi in nenehno razvija. V letu 2019 se je F3ŽO-ju pridružilo že več kot 160 razstavljavcev, nastopilo je več kot 100 kulturnih točk ter ponudilo več kot 80 delavnic.

Festival tako ponuja zanimive izobraževalne dogodkepolemične strokovne razprave in številne delavnice za vse generacije. Ne manjka pa niti bogat  kulturni program  na različnih prizoriščih ter dobrodelna akcija.

Festival organizirajo

Proevent
Mestna zveza upokojencev Ljubljana OPZDU

Naslov festivala

Festival za tretje življenjsko obdobje
Proevent d. o. o.
Dunajska cesta 10, p.p. 3558
SI-1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 300 32 19
F: +386 (0)1 300 32 07
E: info[at]f3zo.si
W: https://f3zo.si

20. Festival za tretje življenjsko obdobje (2021)

Lokacija

Cankarjev dom, Ljubljana

Datum

29. september do 1. oktober 2021

Odpiralni čas

od 9. do 18. ure

Vstopnina

brezplačen vstop

Vsebine

Odpiralni čas

od 9. do 18. ure

Profil sodelujočih

 • organizacije starejših in za starejše, kot so društva upokojencev, dnevni centri, mreže organizacij za samopomoč, upokojenske kulturne in druge interesne organizacije, mreže študijskih krožkov itd.;
 • stanovske in strokovne organizacije invalidov;
 • zobraževalne ustanove, kot so na primer univerze za tretje življenjsko obdobje, knjižnice in organizacije, ki delujejo na področju učenja, osebnostne rasti, aktivnega preživljanja prostega časa, prostovoljnega dela, povratka na trg dela itd.;
 • proizvodna, trgovska in storitvena podjetja z izdelki in storitvami za starejše, družine, invalide, slepe in slabovidne, gluhe in naglušne itd.;
 • storitvena podjetja in organizacije, kot so turistične agencije, zdravilišča, banke, zavarovalnice, prevozna podjetja;
 • farmacevtska podjetja;
 • zdravstvene organizacije;
 • organizacije, ki združujejo mlade in izvajajo programe medgeneracijskega sodelovanja kot so vrtci, šole, fakultete, študentske organizacije;
 • centri za socialno delo, domovi za starejše, oskrbo in storitve na domu;
 • organizacije za zaposlovanje in usposabljanje za dopolnilno ali dodatno delo;
 • organizacije in društva za šport in prosti čas;
 • organizacije za vzgojo in zaščito potrošnikov;
 • raziskovalne ustanove;
 • sindikalne organizacije in delavska združenja;
 • državne in javne ustanove, ministrstva, občine, javni zavodi in strokovne ustanove;
 • nevladne organizacije, kot so društva, zavodi, zbornice;
 • kulturne organizacije, kot so gledališča, kulturno umetniška društva, galerije, muzeji.

Profil obiskovalcev

 • vse generacije s poudarkom na starejših;
 • strokovna javnost.

Cilji

Festival želi doseči:
Razvijanje:
 • okolij za razvoj mrež medgeneracijskega sodelovanja,
 • podjetniških okolij za podjetniško vključevanje starejše generacije,
 • poslovnih, socialnih, družbenih in drugih modelov za enakopravno vključevanje starejših v razvijajočo in globalno družbo.
Oblikovanje:
 • različnih modelov storitev in izdelkov za kakovostno, zdravo in ustvarjalno življenje starejših,
 • modernih organizacijskih oblik povezovanja različnih dejavnikov, javnih in zasebnih, ki lahko vplivajo in zagotavljajo bolj kakovostno življenje starejše generacije,
 • novih projektov medgeneracijskega povezovanja in sodelovanja.
Spodbujanje:
 • sodelovanja med javno in zasebno sfero pri zagotavljanju bolj kakovostnega življenja starejše generacije in njeno aktivno vključevanje v sodobne družbene tokove,
 • zanimanja širše javnosti za dejavnosti in organizacije starejše populacije, predvsem pa njeno aktivno vključevanje v različna področja življenja,
 • vrednot, spoštovanja in izobraževanja o dejavni starosti med vsemi generacijami prebivalstva.
Zagotavljanje:
 • spodbudnega podpornega okolja za bolj kakovostno življenje v tretjem življenjskem obdobju in medgeneracijsko sodelovanje,
 • mobilnosti, spoznavanja sodobnih tehnologij ter njihovo vključevanje v vsakodnevno življenje starejše generacije,
 • učinkovite infrastrukture medgeneracijskega povezovanja.
Prireditev je fotografsko in video zabeležena. Organizator si do pisnega preklica s strani sodelujočih, pridržuje pravico do objave fotografij celotnega dogajanja.